Interpellatierecht van burgers

Reglement: Interpellatierecht van de bewoners


Dames en heren,

Artikel 59§2 alinea 4 van het Reglement van Inwendige Orde van de gemeenteraad van Anderlecht bepaalt dat "burgersinterpellatieverzoeken onontvankelijk zijn als ze binnen de zes maanden voor een gemeenteraadsverkiezing worden ingediend ».

Aangezien de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden op zondag 13 oktober 2024, is dit artikel van het RIO van toepassing vanaf 13 april 2024. De zitting die theoretisch gepland is op 28 maart zal de laatste zijn om burgersinterpellaties te behandelen, altijd met een maximum van 3, in overeenkomstig met artikel 62 van de RIO.

Het is echter mogelijk dat, er tussen nu en de gemeenteraadszitting van 28 maart in de loop van de maanden, een "wachtlijst" van burgersinterpellaties wordt gevormd, waarbij rekening wordt gehouden met de opeenstapeling van burgersinterpellaties die worden geregistreerd naarmate ze door het betrokken dienst worden opgenomen, zoals hierboven uiteengezet.

Bijgevolg kan het college van burgemeester en schepenen zich zien bijkomende burgersinterpellaties te weigeren op basis van artikel 59§2 al. 4 van de RIO, zodra het maximum van 3 burgersinterpellaties is bereikt voor de gemeenteraadszitting van 28 maart 2024.

Aangezien de maatregel tijdelijk is, zal de hervatting van de burgersinterpellaties plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024, met uitzondering van de maand december 2024, wanneer de gemeenteraad zijn vergaderingen zal houden om de leden van de verschillende wetgevende en uitvoerende organen te installeren.

conseil.jpg