SVC Rondom het Zuidstation

Het programma, waarvan de algemene coördinatie door het Gewest verzekerd wordt, kan hier geraadpleegd worden.
De belangrijkste projecten in de gemeente Anderlecht zijn:

  • de renovatie van het hoekgebouw van het voormalige tankstation in de Veeartsenstraat;
  • de aanleg van een park langs de Zenne in het blok dat begrensd wordt door de Tweestationstraat, de spoorlijn en de Veeartsenstraat;
  • de verbetering van de twee oost-westroutes van de Barastraat en de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers van de Veeartsenstraat naar het Tweestationblok;
  • herprofilering van de Onderwijsstraat en de Frankrijkstraat.