Sportcheques

 

De sportcheques 2023 van de gemeente Anderlecht geven recht op een forfaitaire terugbetaling van 75 €* op de kostprijs van het jaarlijks lidmaatschap van een door de gemeente erkende sportclub, waarvan de activiteiten op het gemeentelijke grondgebied gegeven worden.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een sportcheque:

  • Geboren zijn tussen 2005 en 2020 inbegrepen.
  • Gedomicilieerd zijn in Anderlecht.
  • Afkomstig zijn uit een gezin waarvan het inkomen lager is dan het bedrag in onderstaande tabel of een handicap hebben.
  • Aangesloten zijn bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
  • Geen financiële steun van het OCMW ontvangen voor het jaarlijkse lidmaatschap van een sportclub.
Perso(o)n(en) ten laste Maximaal belastbaar inkomen 2021
1 47.996,00 €
2 53.329,00 €
3 58.662,00 €
4 en meer 63.995,00 €

 

Hoe kan men een sportcheque verkrijgen?

Aanvragen die vanaf 20/10/2023 worden ingediend, worden in een wachtrij geplaatst voor het geval er aanvragen worden geannuleerd of geweigerd. We nemen per e-mail contact met u op om u te informeren over de opvolging van uw dossier.

Klik op de link om het formulier in te vullen: https://www.anderlecht.be/nl/form/cheque-sport

Voor te leggen kopieën van documenten:

  • Een attest van gezinssamenstelling van minder dan 3 maanden waaruit de identiteit van de ouder en het kind blijkt.
  • Bankkaart van de ouder.
  • Aanslagbiljet van de belastingen (jaar 2021 aanslagjaar 2022) of een attest van een federale of regionale instelling waaruit de erken ning van de persoon met een handicap blijkt.
  • Inschrijvingsattest bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
  • Betalingsbewijs van de bijdrage aan de sportclub.

Flyer