Uw uittreksel uit het strafregister rechtstreeks downloaden

logo

Dit was al een tijdje gepland, maar het is nu werkelijkheid! U kunt voortaan gratis een uittreksel uit het strafregister verkrijgen op IRISbox, via een snelle download.

U vindt deze nieuwe functie op de homepage, onder Diensten. Zodra u bent ingelogd, moet u het model selecteren dat overeenstemt met de aanvraag, de taal van het document en het uittreksel zal in pdf-formaat beschikbaar zijn.

Gelieve er echter rekening mee te houden dat, indien het gevraagde uittreksel verband houdt met een activiteit waarbij u in contact komt met minderjarigen, model 596-2, voorafgaande controleformaliteiten bij de politiediensten moeten worden uitgevoerd, waardoor rechtstreeks downloaden onmogelijk is. In dat geval zal, zodra de toestemming van de politie is ontvangen, uw uittreksel u per e-mail worden toegezonden of, indien u een papieren versie wenst, zullen wij u informeren zodra het beschikbaar is bij de receptie van onze centrale administratieve zetel (Frankrijkstraat 99).