Tenlasteneming (bijlage 3bis)

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Voor wie?

Dit document is nodig als een gezinslid of kennis maximaal 90 dagen in België wil verblijven en als deze persoon:
    • niet de Belgische nationaliteit heeft
    • niet afkomstig is uit een EU-land (landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Lichstenstein)
    • niet de nodige financiële middelen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.
       
Dit betekent dat de borgsteller zich ertoe verbindt de kosten van levensonderhoud, gezondheid en repatriëring ten laste van de Belgische staat of van een OCMW te dekken.

Wat heeft u nodig?

    • Uw identiteitskaart (+ een fotokopie ervan) of uw verblijfsvergunning (+ een fotokopie ervan)
    • Uw laatste drie loonstroken (of een ander bewijs van inkomen)

Prijs?

25 euro (Enkel met Bancontact)

Opgelet: Om deze aanvraag te doen, moet u in het bezit zijn van een recente, door de schepen ondertekende gezinssamenstelling.