Strafregister

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

OPGELET : de aflevering van het uittreksel geschiedt persoonlijk aan de aanvrager. (art. 9 21 November 2016. - Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten  van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan  particulieren) uitgezonderd de aanvragen via Irisbox omdat in dit geval de identificatie via de pin code werd gedaan.

Uittreksel uit het strafregister (vroeger bewijs van goed gedrag en zeden) 


Voortaan kunt U gratis een uittreksel uit het strafregister verkrijgen op IRISbox, via een snelle download.

Deze functie is beschikbaar op de homepage, onder Diensten.

Zodra u bent ingelogd, moet u het model selecteren dat overeenstemt met de aanvraag, de taal van het document en het uittreksel zal in pdf-formaat beschikbaar zijn.

Gelieve er echter rekening mee te houden dat, indien het gevraagde uittreksel verband houdt met een activiteit waarbij u in contact komt met minderjarigen, model 596-2, voorafgaande controleformaliteiten bij de politiediensten moeten worden uitgevoerd, waardoor rechtstreeks downloaden onmogelijk is. In dat geval zal, zodra de toestemming van de politie is ontvangen, uw uittreksel u per e-mail worden toegezonden of, indien u een papieren versie wenst, zullen wij u informeren zodra het beschikbaar is bij de receptie van onze centrale administratieve zetel (Frankrijkstraat 99).

 

Hoe?
Bij de gemeente of online via Irisbox

Termijn?
Onmiddellijk of 5 werkdagen als dit document voor het buitenland is bestemd.

Prijs?
Gratis of 7,00 euro (afhankelijk van de instantie die het attest vraagt of van het gebruik waarvoor het bestemd is) (Enkel met Bancontact)

Opgelet: Personen die uit het register zijn geschrapt of die naar het buitenland zijn verhuisd, moeten contact opnemen met het Centraal Register; Waterloolaan 80 - 1000 Brussel.