Rijbewijs

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

AANVRAAG RIJBEWIJS

Aanvraag voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs is een rijbewijs van beperkte duur, dat wordt afgegeven voor een leerperiode nadat men voor het theoretisch examen geslaagd is. De geldigheidsduur is afhankelijk van volgende criteria.

U moet zich persoonlijk bij het gemeentebestuur aanmelden met:

Voor rijbewijs B

Vrije begeleiding met "gids" - 36 maanden

    • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning
    • Het slaagattest voor het theoretisch examen, ingevuld en ondertekend door de “gids(en)
    • Het rijbewijs van de gids of een leesbare kopie van beide zijden ervan

OPGELET: De gids moet zich niet persoonlijk aanmelden. Als hij/zij zich echter niet aanmeldt, moet u zijn/haar identiteitskaart tonen, of bij gebrek daaraan, een kopie van goede kwaliteit van beide zijden van de kaart, zodat de handtekening kan worden geverifieerd.
Daarom is het verplicht dat de handtekening op het formulier identiek is aan de handtekening op de identiteitskaart.

De "gids" moet verplicht gedomicilieerd zijn op het Belgische grondgebied, in het bezit zijn van geldige identiteitskaart en houder van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs, verkregen sinds minstens 8 jaar.

Opgelet, het rijbewijs van de gids mag de afgelopen 3 jaar niet zijn ingetrokken.

Er gelden andere bijzondere voorwaarden om als gids geschikt te worden bevonden.  Deze worden onderzocht wanneer u uw aanvraag indient.

Met rijschool zonder "gids" - 18 maanden:

    • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning
    • Het slaagattest voor het theoretisch examen
    • Na 20 uur les bij een erkende rijschool te hebben gevolgd, hetzij
        ◦ het bekwaamheidsattest dat door het examencentrum wordt afgegeven als u uw opleiding in het Waals gewest hebt gevolgd
        ◦ het bekwaamheidsattest dat door een Brusselse rijschool wordt afgegeven als u uw opleiding in het Brussels gewest hebt gevolgd
        ◦ het bekwaamheidsattest dat door een Vlaamse rijschool wordt afgegeven als u uw opleiding in het Vlaams gewest hebt gevolgd

          
Termijn?
Drie werkdagen in beide gevallen

Prijs?
28 euro (Enkel met Bancontact)
         
Aanvraag van een permanent rijbewijs


 
Om uw permanent rijbewijs aan te vragen, moet u zich persoonlijk bij het gemeentebestuur aanmelden met:

    • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning
    • Het slaagattest voor het praktisch rijexamen als dit een eerste aanvraag is. Indien van toepassing, de aangifte van verlies/diefstal bij de politie
    • Een recente en conforme foto als uw verblijfsvergunning een kentekenbewijs is
    • Uw oude rijbewijs als het om een verlenging gaat.


Termijn?
Drie werkdagen

Prijs?
28 euro (Enkel met Bancontact)

Wat te doen in geval van diefstal of verlies van het voorlopige of definitieve rijbewijs?

Stap 1: doe een aangifte van verlies of diefstal bij de politie.
Stap 2: een document ter staving van de diefstal of het verlies wordt u op het moment van de aangifte overhandigd.
Maak een afspraak bij de dienst Bevolking, Frankrijkstraat 99, om een nieuw rijbewijs aan te vragen.
Neem de “verklaring van verlies of diefstal van” mee, net als uw identiteitskaart of verblijfsvergunning  en het voorziene bedrag.
      
Let op: het door de politie afgegeven attest is geen geldig rijbewijs.

 

INWISSELING VAN RIJBEWIJS

Een Belg of een buitenlander kan de inwisseling van zijn/haar nationale (maar niet internationale) rijbewijs aanvragen, verkregen in het buitenland, onder de volgende voorwaarden:
    • in België zijn geregistreerd (wachtregister, bevolkingsregister of vreemdelingenregister)
    • in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart
    • in het bezit zijn van het buitenlandse rijbewijs (bij het ontbreken van het Europese rijbewijs is een certificaat vereist dat is afgegeven door de overheden die het rijbewijs hebben afgegeven. Opgelet, dit attest moet in het Nederlands of in het Frans worden vertaald)
    • het rijbewijs hebben verkregen alvorens zich in België te registreren.
    • het model van het rijbewijs moet steeds geldig zijn in het land van afgifte
    • het rijbewijs moet geldig zijn

Registratie van een Europees rijbewijs

De registratie van een Europees rijbewijs is verplicht zodra de houder in een Belgische gemeente is ingeschreven.
 

Wat heeft u nodig?

 • Uw Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Uw Europees rijbewijs

De termijn voor de omruiling van een Europees rijbewijs is afhankelijk van het type rijbewijs:

 • een rijbewijs met een administratieve geldigheidsduur: maximaal 3 maanden voor het verstrijken van de geldigheidstermijn
 • een rijbewijs zonder administratieve geldigheidsduur: verplichte omwisseling binnen 2 jaar na registratie in België

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.


Inwisseling van een Europees rijbewijs

Wat heeft u nodig?

 • Uw Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Uw Europees rijbewijs


    
Opgelet: Voor de inwisseling heeft u ook een kleurenfotokopie van beide kanten van uw rijbewijs nodig.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.


Inwisseling van een niet-Europees rijbewijs

Opgelet: Aan deze uitwisseling zijn verschillende voorwaarden verbonden en deze zullen tijdens uw afspraak worden onderzocht.
Wat heeft u nodig?

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Niet-Europees rijbewijs
 • Twee dubbelzijdige kleurenfotokopieën

Termijn?

Opgelet: Voor de inwisseling van niet-Europese rijbewijzen: er moet worden gewacht op het resultaat van de authentificatie van het rijbewijs door de politiediensten.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

 

AFHALING VAN RIJBEWIJS

Uw rijbewijs, voorlopig rijbewijs of ingeruild rijbewijs ligt bij de administratie, u kunt nu een afspraak maken om het af te halen.

Wat heeft u nodig?

 • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Uw voorlopige rijbewijs als u geslaagd bent voor uw definitieve rijbewijs;
 • Uw oude rijbewijs als het om een verlenging gaat

Opgelet: U dient zich binnen maximaal 3 maanden na de datum van uw aanvraag te melden bij het gemeentebestuur, waarna het document wordt vernietigd.

 

INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

Het internationaal rijbewijs is een rijbewijs van beperkte duur, afgegeven aan de houder van een geregistreerd en geldig Belgisch of Europees rijbewijs voor het besturen van een voertuig in het buitenland waar het Belgische rijbewijs niet erkend is.

Meer informatie kan ook worden verkregen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Wat heeft u nodig?

 • Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Een recente en conforme pasfoto
 • Uw rijbewijs      

Termijn?

Onmiddellijk

Prijs?

23 euro (Enkel met Bancontact)