Megafon - Burgervergadering van Scheut-Ninove

Na de online-enquête en de bijeenkomsten met het college in de wijken zijn we de derde fase van het project Megafon, mijn stem voor mijn wijk ingegaan met de oprichting van burgervergaderingen in diezelfde wijken.

Deze derde fase ging in Kuregem van start in november 2022 en het is nu de beurt aan de wijk Scheut-Ninove om haar burgervergadering op te richten.

Op basis van de bezorgheden die in de vorige fasen werden gedefinieerd, kunnen de bewoners één of meer projecten bouwen voor een budget van 75.000 euro per wijk. Deze projecten zullen worden opgenomen in een resolutie die aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Na goedkeuring door de gemeenteraad zullen de projecten door de gemeentelijke diensten uitgevoerd worden.

Concreet zal de burgervergadering drie keer bijeenkomen: 

  • Zaterdag 11 maart van 9.30 tot 13.30 uur 
  • Dinsdag 28 maart van 18.30 tot 21.30 uur 
  • Dinsdag 25 april van 18.30 tot 21.30 uur

Woont u in de wijk Scheut-Ninove en wilt u deel uitmaken van de burgervergadering en bijdragen aan de verbetering van uw buurt?

Stuur dan een e-mail vóór 1 maart naar participatie@anderlecht.brussels en geef ons enkele gegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, gsm-nummer, adres, uw sociaal-professionele categorie (werknemer, student, werkzoekende, gepensioneerd, zelfstandige, huisvrouw, enz.) en het buurtcomité waartoe u behoort, indien van toepassing.

Deze gegevens zullen door de dienst Participatie alleen worden gebruikt in het kader van de samenstelling van de burgervergadering van Scheut-Ninove door middel van loting, teneinde een gediversifieerde vergadering te krijgen. De gegevens worden tijdens de uitvoering van het project bewaard. De basis voor de wettelijke verwerking van deze gegevens is uw toestemming.