Legalisatie van handtekening en Eensluidend afschrift

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

LEGALISATIE VAN HANDTEKENING

Legalisatie verwijst naar de procedure waarbij een ambtenaar de authenticiteit van een handtekening op een document certificeert.

Legalisatie is een eenvoudige administratieve formaliteit die geen authenticiteit verleent aan de inhoud van een document.

Wat heeft u nodig?

Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning

Termijn?

Onmiddellijk of 5 werkdagen als dit document voor het buitenland is bestemd.

Prijs?

Afhankelijk van de instantie die de legalisatie aanvraagt, is deze gratis of kost deze 7 euro (Enkel met Bancontact).

 

EENSLUIDEND AFSCHRIFT

Het eensluidend afschrift van een document waarborgt dat de kopie van het document volkomen identiek is aan het origineel. Kopieën van authentieke akten, gerechtelijke uitspraken en identiteitskaarten kunnen niet bij de dienst Bevolking eensluidend worden verklaard.

Termijn?

Onmiddellijk of 5 werkdagen als dit document voor het buitenland is bestemd.

Prijs?

Gratis of 7,00 euro (afhankelijk van het gebruik waarvoor het bestemd is) (Enkel met Bancontact)