Hoe dien ik een klacht in?

  • Mijn buur bouwt een bijgebouw zonder vergunning. Hoe kan ik klacht indienen?
  • Mijn buur verdeelt zijn huis in meerdere woningen. Is dit legaal?
  • Mijn buur heeft een terras gebouwd en kan bij mij binnenkijken. Mag dit?
  • Mijn buur wijzigt zijn achteruitbouwstrook (tussen het voetpad en zijn woning). Heeft hij hiervoor de toelating?
  • In mijn buurt werd in een achterbouw een gebedsplaats ingericht. Hebben zij hiervoor de toelating?
  • De horecazaak (bar, café, frituur, restaurant, theehuis,...) die net opende heeft een schoorsteen gebouwd. Hebben zij hiervoor de toelating?
  • Een leegstaand gebouw is gekraakt. Hoe informeer ik de gemeente?

De Cel Dienst Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit (SIC) gaat na of er een toelating werd gegeven. Is dit niet het geval, dan wordt er alles aan gedaan om de verantwoordelijke dit in orde te laten brengen.

Zij voeren ook stedenbouwkundige controles uit, gaan na of de verkregen stedenbouwkundige vergunningen conform zijn en zien erop toe dat de gemeentelijke taksreglementen correct worden toegepast.

Je kan hen informatie doorgeven over stedenbouwkundige inbreuken, bijvoorbeeld grote werkzaamheden zonder vergunning of een huis dat in verschillende woningen wordt onderverdeeld, of een leegstaande werf of gebouw.

Opgelet: de cel zal meldingen enkel analyseren als ze voldoende uitgewerkt zijn, bijvoorbeeld met foto's of ander bewijs, en iets anoniem melden mag niet.