Getuigschriften en attesten

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Opgelet, indien het getuigschrift of het attest bestemd is om te dienen in België dan moet de aanvraag gebeuren via:

    • Online via de app mijn dossier van het rijksregister
    • Online via Irisbox
    • Aan de informatiezuil bij de dienst Bevolking

Opgelet, in de drie gevallen moet u de pincode van uw identiteitskaart of verblijfsvergunning kennen. Als u de codes niet kent of u deze kwijt bent, raadpleeg dan de volgende paragraaf "Pin en Puk code"

Indien het getuigschrift of het attest bestemd is voor het buitenland en/of moet worden gelegaliseerd dan moet de aanvraag worden ingediend  per mail op het volgende adres : bevolking@anderlecht.brussels

In dat geval, gelieve een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen en het land van bestemming te vermelden van het getuigschrift of het attest

Welke getuigschriften en attesten?
 

  • Gezinssamenstelling
  • Woonattest (met of zonder historiek)
  • Getuigschrift van leven
  • Getuigschrift van nationaliteit
  • Getuigschrift van wettelijk samenwonen
  • Getuigschrift betreffende de wijze van teraardebestelling en/of rituelen
  • Getuigschrift van woonst voor een huwelijk
  • Uittreksel uit de registers


Termijn?
Onmiddellijk of 5 werkdagen als dit document voor het buitenland is bestemd.

Prijs?
Gratis


Wat heeft u nodig?
Uw identiteitskaart of verblijfsvergunning en uw pincode.