WCZ J. Vanhellemont

Adres Raymond Vander Bruggenlaan, 62-64 te 1070 Anderlecht
Telefoon 02/559.71.00
Fax 02/559.71.95

Het OCMW van Anderlecht beheert een tehuis, het WCZ J. Vanhellemont, waar bejaarde personen kunnen opgevangen worden van wie de gezondheid, de capaciteit tot zelfstandigheid of de sociale toestand het niet meer toelaten om in normale omstandigheden thuis te blijven wonen.

Deze instelling waarborgt de continuïteit van de zorgen. Gekwalificeerd personeel is er voortdurend aanwezig. Dit laat toe om de bewoners de noodzakelijke zorgen te verstrekken en om er op de best mogelijke wijze het welzijn te bevorderen door een vredige, gezellige en harmonieuze levenswijze te ondersteunen.

In principe, moeten de kandidaat bewoners in Anderlecht gedomicilieerd zijn en er ook daadwerkelijk wonen. Zij behoren de leeftijd van 60 jaar bereikt te hebben. Bepaalde afwijkingen kunnen evenwel worden toegelaten, na een maatschappelijk onderzoek.

Het WCZ J. Vanhellemont, gelegen in een rustige en groene wijk, en toch dicht bij verschillende winkels, beschikt over twee afdelingen:

 • het Rusthuis (51 bedden)
 • het Rust- en Verzorgingstehuis (145 bedden)

De bewoners kunnen vrij in en uit de instelling (behalve bij medisch verbod), en ze mogen iedere dag van 11u00 tot 20u00 bezoek ontvangen (ook op zon- en feestdagen

Tussenkomst van de Sociale Dienst

Vóór iedere opname wordt, in samenwerking met de sociale dienst van het rusthuis, een medisch-socio-economische balans opgemaakt, teneinde u zo goed mogelijk te begeleiden bij het nemen van een eventuele beslissing tot plaatsing in onze instelling en alle andere mogelijkheden te onderzoeken die in aanmerking kunnen komen.

De tarieven

In deze bedragen zijn inbegrepen :

Enkele kamer : € 44,39 / dag
Enkele kamer (faze 4): 44,39 € / dag

Dubbele kamer : € 37,11 / dag

Kamer voor koppels : € 32,66 / dag/pers.

 • het verblijf
 • de maaltijden en bijhorende dranken
 • het onderhoud van het beddengoed, de persoonlijke was en de kamer
 • vrijetijdsbestedingen georganiseerd door de instelling
 • verpleegkundige zorgen
 • bijzondere hulp aan semi-validen en invaliden
 • toegang tot ergotherapie
 • paramedische zorgen door ons personeel
 • incontinentiemateriaal