Een buur(t), die respecteer je!

Wijk Raadsplein

Kuregem is een wijk met een hoge concentratie aan verschillende vormen van overlast (lawaai, onreinheid, ongezonde accommodatie, enz.) en veiligheidsproblemen. Het gemeentebestuur wil concreet inspelen op deze problemen via een lokale aanpak en een samenwerking tussen de gemeentelijke diensten (preventie, onderhoud, economie,
stedenbouw...), de politiezone Zuid en een reeks partners uit de overheidssector.

Vanaf maandag 3 oktober worden al onze openbare diensten gedurende 100 dagen ingezet om de leefomgeving binnen de perimeter aanzienlijk te verbeteren.

Deze aanpak zal vervolgens toegepast worden in andere zones van de gemeente.

Een rustigere buurt, maar hoe ?

Een methode

  • Zich richten op een microwijk
  • werken op meerdere fenomenen (lawaai, onveiligheid en netheid)
  • op multidisciplinaire wijze

Samenwerking tussen de politie, de gemeentelijke diensten (preventie, stedenbouw, HoReCa, netheid, enz.) en andere partners.

Middelen

  • Meer politieaanwezigheid en openbare diensten in uw straat
  • Meer controles op horecazaken en winkels
  • Meer camera’s
  • Meer overleg en informatie- uitwisseling tussen gemeentelijke diensten en met de bewoners


De bewoners van de zone ontvangen ook een folder die de methode uitlegt en een uitnodiging om zich in te schrijven op de mailing list of deel uit te maken van de adviserende raad.

Inschrijven kan via dit formulier

Presentatie Respect1070@Raad

Flyer

Presentatie resultaten MMM@Conseil