Covid-19 : Hervatting van de Loketten Stadsontwikkeling