Consultatieve Raad van de maatschappelijke Gebruikers

De Consultatieve Raad van de Maatschappelijke Gebruikers is een uitwisselingsplatform tussen de vertegenwoordigers van de begunstigden, de politici (OCMW-voorzitter en -raadsleden) en de maatschappelijk werkers. Ook externe organisaties kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de CRMG om de vertegenwoordigers hun activiteiten voor te stellen.


Tijdens die vergaderingen, die door de verantwoordelijke voor de Sociale Coördinatie worden aangestuurd en min of meer vier keer per jaar worden georganiseerd, worden uitsluitend algemene thema's aangekaart. Een vertegenwoordiger mag niet zijn/haar eigen zaak of het dossier van een andere begunstigde uiteenzetten.


De Sociale Coördinatie organiseert jaarlijks verkiezingen om nieuwe vertegenwoordigers aan te stellen. Al wie een actief dossier heeft bij het OCMW van Anderlecht mag zich voor de verkiezingen kandidaat stellen.


De Raad streeft ernaar de sterke, evenals de zwakke punten van het OCMW te belichten en ze te verbeteren. De vertegenwoordigers, ook ambassadeurs genoemd, spelen een belangrijke rol en kunnen de gebruikers informeren over de activiteiten, rechten en steunmaatregelen van het OCMW van Anderlecht.