Wijkcontract

Een Duurzaam Wijkcontract is een actieprogramma om de stedelijke omgeving, zoals gebouwen, straten en parken, te verbeteren en ook het socio-economische aspect van de wijk, zoals tewerkstelling, sport en gezelligheid, onder handen te nemen.

Het leefmilieu verbeteren houdt in dat verschillende ingrepen worden uitgevoerd, zoals het isoleren van gebouwen, de aanleg van nieuwe fietspaden en het gebruik van herbruikbare drinkbekers tijdens wijkfeesten.

Het volledige proces duurt 7 jaar. Tijdens het eerste jaar wordt een programma opgesteld (dit programma kan tijdens het derde jaar worden gewijzigd). De operationele fase duurt 4 jaar en tijdens deze periode worden de acties uitgevoerd die op het programma staan. Tijdens de laatste twee jaar kunnen de gestarte werkzaamheden dan weer worden afgewerkt.

De wijkcontracten worden voornamelijk gefinancierd door het Gewest. Anderlechtse wijken die betrokken zijn bij actieve programma's of die zich in een eindfase van de werken bevinden zijn :

  • Kanaal-Zuid (2011-2014)
  • Scheut (2012-2015)
  • Passer (2014-2017)
  • Biestebroek (2016-2019)