Stadsontwikkeling

Ontwikkelingsplannen :

Deze dienst beheert de ontwikkelingsplannen en de verschillende reglementen, zowel op gebied van stedenbouw, mobiliteit, openbare ruimten en groene ruimten als op de bezetting van het openbaar domein.
 

Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) :

De uitwerking van het gemeentelijke ontwikkelingsplan of GemOp begon in 2009 en werd opgestart door de dienst Stadsontwikkeling en Mobiliteit samen met het studiebureau COOPARCH, dat door de gemeente geselecteerd werd. Dit plan is een strategisch ontwikkelingsinstrument dat elke gemeente op haar grondgebied inzet. Het plan leeft de voorschriften van het gewestelijk ontwikkelingsplan na en vult deze aan.

Het is de bedoeling om in verschillende domeinen keuzes te maken voor de ontwikkeling van de gemeente, zoals ruimtelijke ordening, huisvesting, economie, collectieve voorzieningen, milieu en mobiliteit. Het gaat dus om en transversale benadering die al deze domeinen omvat. Het GemOP is een extern politiek instrument dat een strategische planning in de gemeente garandeert, omdat het de beleidsmakers en de beheerders een kader biedt waarin ze de territoriale context en de leefomgeving kunnen verbeteren.

Het volledige dossier van het GemOP en zijn MER werd definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 oktober 2014 en goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door regeringsbesluit van 26 maart 2015 (BS 16/04/2015).
 
U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke fasen van de uitwerking van het BBP.
 

Bijzonder bestemmingsplannen (BBP) – In fase van uitwerking:

BBP « Klaverwijk » :

  • Perimeter : Alexandre Pierrardstraat, Bergense Steenweg, Klaverstraat, Delwartstraat, James Cookstraat, Bloemtuilstraat en Pierre Schlosserstraat.
  • Programma : Dit plan laat toe dat er een verbindingswijk kan opgericht worden tussen Het Rad en de nieuwe gebouwen langsheen de Maurice Carêmelaan. De nieuwe woningen van de “Klaverwijk” worden namelijk georganiseerd langsheen een wandelpad en een levendig plein met commerciele activiteiten. 
U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke stappen welke zullen leiden tot de realisatie van het BBP « Klaverwijk ».
 
BBP « Ketel » :
  • Perimeter : Henri Simonetlaan, de Lenniksebaan, het sportcentrum van Sint-Gillis en de spoorweg.
  • Programma : Gelegen aan de ingang van de gemeente, geniet de Ketelsite namelijk van de aanwezigheid van communicatie-infrastructuur (metro, ring, toekomstige GEN), eveneens van ziekenhuis-installaties en -activiteiten. Het gaat hier om een woonwijk aan te leggen met het behoud van het landelijk karakter van Neerpede. Activiteiten zoals winkels en voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van de site.
BBP « Biestebroek » :
  • Perimeter : Klein Eilandstraat, Industrielaan, Ontwikkelingsstraat, Biestebroekkaai, François Ysewijnsstraat, een loodrechte op de Bergense steenweg uitgezonderd percelen nrs 602-604, Bergense steenweg, Raymond Vander Bruggenlaan, Scheutveldstraat, Orchideënstraat, Oud Stationstraat, Emiel Carpentierstraat, Electriciteitsstraat en de spoorweg.
  • Programma : het Biestebroek bekken beschikt over stedenbouwkundige troeven die middels een strategische ontwikkeling zijn herwaardering mogelijk maken.  Een herdefiniëring en herkwalificatie van de zone zou de samenhang van beide kanaaloevers en de omliggende wijken met verschillende bestemmingen en organisaties bevorderen.
U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke fasen van de uitwerking van het BBP « Biestebroek ».
 

Lopende studies:

Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente

De gemeente heeft het studiebureau ERU & partners aangeduid om de missie « « Centrum » : Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente » uit te voeren, begrensd door een perimeter die in zijn omtrek de Wayezstraat, de Paul Jansonlaan, de Processiestraat, de Dokter Jacobsstraat, de Jean Morjaustraat, de Sylvain Dupuislaan, de Erasmusstraat, de Edmond Delcourtstraat, de Bruinstraat, de Vaandelstraat, de Dorpsstraat en het Verzetsplein omvat.

U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke fasen van de uitwerking van de studie « Revitalisering van het hypercentrum van de gemeente ».

« Rechter oever » : Haalbaarheidsstudie op het gebied voor stedelijke industrie van het GBP :

De gemeente heeft de studiebureaus Lateral Thinking – CityTools (Arcadis) aangeduid om de missie « « Rechter oever » : haalbaarheidsstudie op het gebied voor stedelijke industrie van het GBP » uit te voeren.

De perimeter van de studie ligt tussen het kanaal, de Paapsemlaan, de Industrielaan, Klein Eiland, de spoorweg, de gemeentelijke grenzen van Vorst, Drogenbos en Sint- Pieters-Leeuw.

U vindt op de website van het Participatiehuis de agenda van de belangrijke fasen van de uitwerking van de studie « « Rechter oever » : Haalbaarheidsstudie op het gebied voor stedelijke industrie van het GBP ».

« Stadion » - Studieopdracht over de programmatische mogelijkheden van het Stadion van Anderlecht, namelijk de omzetting van het « stadion en omgeving » (waaronder de parking), de « ziekenhuis site » en de « Dupuis site » :

De gemeente heeft de studiebureaus NFA Architects-CityTools (Arcadis) aangeduid om deze missie uit te voeren.

Deze opdracht bestaat uit de herbestemmingsmogelijkheden te identificeren en de mogelijke omzetting van drie sites te beoordelen :

  • het « stadion en omgeving » (waaronder de parking) gelegen in het huisblok gevormd door de Koning-Soldaatlaan, Eugène Ysayelaan, Théo Verbeecklaan, Itterbeekselaan en Victor en Jules Bertauxlaan ;
  • de « ziekenhuis site » gelegen in het huisblok gevormd door de René Henrystraat, Théo Verbeecklaan, Dr Huetstraat, de Albert Decosterlaan en de Itterbeekselaan ;
  • de « Dupuis site » gelegen in het huisblok gevormd door de Mededingingstraat, Karel Vande Woestijnestraat, Adolph Prinsstraat en de Sylvain Dupuislaan.

De Royal Sporting Club Anderlecht – RSCA bezet deze drie sites permanent of af en toe tijdens de voetbalmatchdagen. De aankondiging van de mogelijke verplaatsing van de Club, zodat hij het nationaal stadion bezet voorzien op de actuele site van de Parking C van de Heizel, impliceert om de omzetting van deze drie sites te overwegen en de integratie van de toekomstige ontwikkeling in hun directe omgeving te waarborgen.

De gemeente Anderlecht wenst dat deze plaatsen gelegen in het hart van zijn grondgebied deelnemen aan de uitbreiding van stedelijke en economische aantrekkingskracht van het historische centrum. Inderdaad, het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (2015) kwalificeert het prestige-project « Centrum » de pool met grootstedelijke allures : « Het Centrum van de gemeente strekt zich stervormig uit vanaf het Verzetssplein, het Dapperheids- en Sint-Guidoplein (binnenste centrum) en vergt als dusdanige pool dringend verbetering qua levenskader en aantrekkelijkheid. Het moet worden gezien als gaande van de Emile Vanderveldesquare tot aan de RSCA. Het heeft het potentieel om een centraliteit te worden met een zekere aantrekkingskracht door zijn cultureel en commercieel aanbod en de HORECA. De aanwezigheid van een gediversifieerde en multigenerationele populatie moet tot deze dynamiek bijdragen. Het Centrum van de gemeente moet een refertepool worden voor de Anderlechtenaren en voor alle inwoners uit het grootstedelijk gebied. »

Het is in deze context dat de omzetting van de drie sites van het stadion van Anderlecht moet geanalyseerd worden, zowel op hun integratie in hun onmiddellijke omgeving, meer bepaald de voorgevel langs te Théo Verbeecklaan, als op de ontwikkeling van toekomstige mutaties in verband met de ontwikkeling van het centrum van de gemeente.

Het ontwerpbureau begon het onderzoek in januari 2016. De definitieve voorstellen worden verwacht voor de herfst van dit jaar.

Openbaar onderzoek :

Planontwerp van het BBP "Biestebroek"

Projecten in ontwikkeling :

De dienst volgt de aanvragen op voor bouw- of verkavelingsvergunningen, die van grote omvang zijn, om hun ontwikkeling met de aanvragers en de diverse regionale partners te coördineren.