Geboorte en adoptie

Waar kan ik de geboorte van mijn kind aangeven?

Je moet de geboorte aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. Woon je niet in de gemeente waar je kind is geboren, dan zal de gemeente waar het kind is geboren de gemeente van jouw woonplaats inlichten. Is het kind in Anderlecht geboren, dan gaan beide ouders, de vader of de moeder binnen de 15 dagen naar de dienst Burgerlijke Stand met volgende documenten:

 • Attest van geboorte uitgereikt door de geneesheer (model I)
 • Eventueel trouwboekje van de ouders
 • Identiteitskaart of paspoort van de ouders
 • Eventueel bewijs van erkenning (als je het kind voor geboorte al hebt erkend)

Opgelet: je kan het uittreksel van de geboorteakte aanvragen via Irisbox

Welke documenten krijg ik wanneer ik het kind ga aangeven?

 • een attest om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen
 • een attest voor de mutualiteit
 • twee geboorte-uittreksels
 • een formulier “inenting tegen polio

Opgelet: de inenting tegen polio is wettelijk verplicht. Nadat de arts de inenting tegen polio heeft gegeven, vult hij dit formulier in. Nadien bezorg je dit formulier aan de dienst Vaccinatie in het Gezondheidscentrum.

Hoe geef ik mijn kind een naam en welke naam mag ik mijn kind geven?

Wanneer je het kind gaat aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand, vul je het formulier “Verklaring naamkeuze” in.

Voornaam:

Je mag de voornaam vrij kiezen, maar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen:

 • De voornaam is verwarrend. Bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd.
 • De voornaam kan het kind schaden. Bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam.
 • De voornaam kan schade toebrengen aan derden.

Familienaam::

 • De vader en moeder geven beiden het kind aan: het kind krijgt de achternaam van de vader of een dubbele achternaam
 • De vader geeft het kind aan en heeft dit kind voor de geboorte erkend: het kind krijgt de naam van de vader
 • De ongehuwde moeder doet aangifte: het kind krijgt de familienaam van de moeder

Waar moet ik de adoptie van mijn kind aangeven?

 • Je adopteert een kind uit België : de rechtbank bezorgt alle documenten aan de gemeente waar je woont
 • Je adopteert een kind uit het buitenland:

Stap 1 : je laat de adoptie registreren bij de Centrale Federale Autoriteit van de FOD Justitie: Waterloolaan 15, 1000 Brussel - 02 542 75 81

Stap 2 : je laat de adoptiebeslissing en de geboorteakte overschrijven in de registers van de burgerlijke stand.

Opgelet: vergeet je identiteitskaart en alle papieren van het kind niet mee te brengen.