Attesten en akten

Uittreksel uit het strafregister (voordien goed gedrag en zeden)

Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk 
 • Kostprijs: gratis of 7,00 euro (afhankelijk van de instantie die het certificaat vraagt of waarvoor het moet dienen, bijvoorbeeld mutualiteit)

Personen die geschrapt zijn van de gemeente of uitgeschreven voor het buitenland, of minderjarigen moeten zich wenden tot

Centraal strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Getuigschrift van gezinssamenstelling

Dit document geeft aan hoeveel personen er in je gezin staan ingeschreven. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk of 5 werkdagen ( indien voor buitenland)
 • Kostprijs: gratis 

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Getuigschrift van woonplaats

Dit document bewijst dat je in Anderlecht woont. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk of 5 werkdagen ( indien voor het buitenland)
 • Kostprijs: gratis 

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Orgaan- en weefseltransplantatie

Meer info

In België wordt elke overledene als orgaandonor beschouwd. Je kan je expliciet als donor aanmelden of je hier tegen verzetten. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: gratis

Ouderlijke toestemming

Minderjarigen die zonder ouders, alleen of in groep naar het buitenland reizen, hebben een toelating nodig. De vader, moeder of voogd biedt zich aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met zijn/haar identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: 7,00 euro

Erfrechtverklaring

Hiermee kan een overledene geld nalaten als:

 • De overledene in Anderlecht gedomicilieerd was
 • Het bedrag lager is dan 743,68 euro

Opgelet: vergeet volgende documenten niet mee te brengen naar de Bevolkingsdienst of het Administratief centrum Jacques Simonet 28A.

 • Je identiteitskaart
 • De overlijdensakte
 • Trouwboekje(s) van de overledene of van de ouders voor een ongehuwde
 • Adressen, de burgerlijke staat en het beroep van alle erfgenamen
 • Huwelijkscontract (indien van toepassing)
 • Akte van schenking onder levenden (akte - gift) of testament (indien van toepassing)
 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: gratis  (afhankelijk van instantie die het certificaat vraagt of waarvoor het moet dienen, bijvoorbeeld mutualiteit)

Bewijs van leven

Gepensioneerden die in het buitenland verblijven moeten soms een bewijs van leven voorleggen, bijvoorbeeld in verband met een rente, pensioen of voor een verzekeringsmaatschappij. Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met je identiteitskaart.

 • Leveringstermijn: onmiddellijk
 • Kostprijs: gratis

Opgelet: vraag dit document aan via Irisbox

Tenlasteneming (Bijlage 3bis)

Je hebt dit document nodig als een kennis of familielid voor maximum 90 dagen naar België wil komen die:

 • zelf geen Belg is (zowel visum- als niet visumplichtigen)
 • niet uit een E.E.R.-land komt (EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
 • niet over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van zijn verblijf zelf te dragen

Het betekent dat je je financieel garant stelt ten opzichte van de Belgische Staat, het OCMW en de vreemdelingendienst voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring, zolang deze persoon in België verblijft.

Je biedt je aan bij de Bevolkingsdienst of in het Administratief centrum Jacques Simonet 28A met:

 • Belgische identiteitskaart (+ fotokopie) of verblijfsvergunning van onbeperkte duur (+ fotokopie)
 • de drie laatste loonfiches (of andere inkomsten)
 • kostprijs: 25,00

Militiegetuigschrift

Dit document bewijst dat je aan de dienstplicht hebt voldaan. Hiervoor contacteer je het Ministerie van Defensie: Kwartier Koningin Elisabeth – Everestraat 1, 1140 Brussel - 0800 14 936 (gratis nummer).

Uittreksels en akten van de burgerlijke stand

Iedereen kan afschriften of uittreksels die hem of haar aangaan opvragen uit het register van de burgerlijke stand.

Dienst Burgerlijke Stand - Raadsplein en Administratief Centrum Jacques Simonet:

Volgende documenten worden onmiddellijk geleverd:

 • geboorteakten: vanaf 1910 tot heden
 • overlijdensakten: vanaf 1995 tot heden
 • huwelijksakten: vanaf 1995 tot heden
 • overschrijving vonnissen, buitenlandse akten,...: vanaf 2000 tot heden
 • nationaliteitsakten: vanaf 1995 tot heden

Akten opgesteld voor 1995 kan je na aanvraag verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand - Raadsplein 1, 1070 Anderlecht.

Hou rekening met een wachttijd van een week.